Trenuto Muzej Tešanj ne posjeduje vlastitu zgradu. Svoju djelatnost obavlja u tri depandansa:


-stari grad Tešanj

-Eminagića konak 

-nekropola stećaka na Vukovu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow Us

Share This

Radno vrijeme

Svakim radnim danom od 07:30 do 15:30

Depandansi

-Stari grad Tešanj u ljetnom periodu/

 (sezoni svakim danom od 10:00 do 19:00) 

-Eminagića konak u ljetnom periodu/sezoni

 (svakim danom osim nedjelje od 10 do 18)

Depandansi u zimskom periodu

Po pozivu svakim danom u periodu od 10:00 do 18:00