Opis: Ibrik, bakrena posuda za vodu. Ova jedinstvena posuda bila je u širokoj primjeni u doba Osmanskog carstva i imala ju je svaka kuća u današnjoj Bosni i Hercegovini. Bila je različitih izvedbi, oblika i veličina. Najčešće se koristila za utaživanje žeđi, umivanje, pranje ruku ili lica, uzimanje abdesta. Ibrik je pripadao porodici Eminagić