Opis: Mesingani avan s tučkom.  Koristi za sitnjenje i mešanje začina i namirnica. Avan je posuda u kojoj se vrši sitnjenje i mešanje, a tučak je teži štap koji se koristi za sitnjenje i mešanje