Opis: Set za kahvu. U životu Bošnjaka i Bosne u cjelini kahva ima svoju nezamjenjivu ulogu. Ako je bosanski lonac nacionalno jelo, bosanska kahva je nacionalno piće. Stoljećima su Bošnjaci stvarali kult kahve usavršavajući mljevenje, pečenje (kuhanje), služenje i pijenje kahve do najsuptilnijih detalja. Kahva je postala integralni dio svih drugih običaja, ali i samoj sebi svojstven običaj. Tradicionalni kahveni bakreni takum (set, pribor) čine, na prvom mjestu, vrlo smišljeno i estetski oblikovana džezva, zatim šećerluk (šećernica ili doza), findžan, zarf i tacna