Opis: Predmet od bakra koji je služio za grijanje soba u kući, dućana ili radionica, a osim toga koristile su se i za iznošenje jela i pića kod kojih je trebalo dugo čuvati toplotu. U mangalu bi se do polovice stavljao pepeo a zatim na to ugljen ili ćumur. Za ugodniji miris u kući na žar u mangali stavljala se ćaben trava koju su donosile hadžije sa hadža