Opis: Džepni sahat pozlaćen na navijanje na ključ i s pozlaćenim lancem. Marka John Dent London (Engleska). Sadrži 2 vanjska poklopca i trećim unutrašnjim za mehanizam. Vanjski poklopci sa unutrašnje strane su sa graviranim grbom imperije. Emajlirani ciferplat je sa arapskim brojevima (istočna verzija), cvijetnim motivima i napisom TUGROM (carskim pečatom). Lanac je sa visilicom i ključem, a mehanizam sa markom proizvođaca. Druga polovina XIX stoljeća