Opis: Mali bosanski nožić sa mesinganom koricom ukrašenom graviranjem, XIX stoljeće