Opis: Jednocjevni pištolj, drška drvena sa završetkom u mesingu, XIX stoljeće