Javna ustanova Muzej Tešanj u ovom gradu je, povodom 75 godina od rođena i deset godina od smrti, organizovala izložbu "Priča o čovjeku, Omer Pobrić 1945. - 2010.". Autori Mensura Mujkanović i Damir Galijašević su je koncipirali u više tematskih cjelina, od djetinjstva i prvih muzičkih koraka, preko saradnika do uspjeha i priznanja, s akcentom na ljubav koju je Omer Pobrić, uprkos činjenici da je veći dio života proveo u Visokom i Sarajevu, nesebično poklanjao rodnom Tešnju.

Kroz brojne fotografije, novinske članke i lične predmete autori su nastojali tešanjskoj publici prezentirati osnovne značajke života i djelovanja Omera Pobrića, jednog od najistaknutijih čuvara sevdalinke i bh. tradicije uopće.

Mr. Mensura Mujkanović, direktorica JU Muzej Tešanj i koautorica izložbe, govoreći o priznanjima koja je dobio Omer Pobrić, ističe kako je jedno od najvažnijih Estradna nagrada Jugoslavije koju je dobio 1977. godine.

Mladi magistar etnomuzikolog Damir Galijašević, i po mjestu rođenja i po pozivu, osjeća dug da i na ovaj način čuva i njeguje sevdalinku, baš kao što je to Omer Pobrić za života činio: "I naročito mi diktira da se bavim njegovanjem kulture sjećanja na ljude koji su našu muzičku tradiciju njegovali, baštinili, čuvali i sačuvali do dana današnjeg. Jedan od takvih je, nesumnjivo, bio i rahmetli Omer Pobrić".

Među posjetiteljima izložbe, uz komšije i sugrađane, bili su i članovi porodice te bliski saradnici.

"I, naravno, srce mi je puno da i večeras ovom manifestacijom se pokazuje život i djelo rahmetli Omera Pobrića. Hvala u ime cijele familije Pobrić", kazala je Havica Hećo, sestra Omera Pobrića.

Abaz Bijedić bio je Pobrićev saradnik. Čast mu je, kaže, bila da upozna takvog čovjeka i da se druži s njim niz godina.

Izložba u Općoj biblioteci u Tešnju je otvorena do petog januara 2021. godine.

 

 

federalna.ba