DSCN9018 LargeJU Muzej Tešanj započela je 11.02.2013. realizaciju radionica keranja, tkanja ćilima i makata u okviru projekta ’’Škola starih zanata i rukotvorina za civilne osobe sa invaliditetom’’. U praktičnoj obuci koja se provodi u Eminagića konaku uključeno je 15 žena-polaznica. Početne radionice posvećene su prvim koracima u savladavanju tehnike keranja, motiva, kao i prepredanju vune za osnovu na vertikalnom tkalačkom stanu. Radionice će biti realizirane kroz 60-satnu obuku, tokom naredna dva mjeseca. U tom periodu učesnice bi trebale savladati keranje, tkanje ćilima i makata, a  izrađene rukotvorine poslužiće za opremanje jednog dijela Eminagića konaka. Polaznicama radionica pružit će se prilika i za besplatan samostalan rad na muzejskom tkalačkom stanu, a potom da svoje rukotvorine prodaju putem muzejske suvenirnice. Realizacijom projekta JU Muzej Tešanj daje vlastiti doprinos u socijalnoj inkluziji civilnih invalidnih osoba.  Učesnice radionica obučavaju se pod nadzorom edukatorica iz navedenih oblasti nematerijalnog duhovnog naslijeđa. Glavni cilj projekta je stvaranje odgovarajućeg ambijenta za socijalnu inkluziju i poboljšanje životnih uslova civilnih osoba sa invaliditetom na području općine Tešanj. Na taj način Muzej aktivno učestvuje u zadovoljavanju potreba društvenog angažiranja i rješavanju dijela problema naših sugrađana kroz kulturu, tačnije tradicionalne zanate/rukotvorstvo.

Follow Us

Share This

Radno vrijeme i cijene ulaznica za posjetu Muzeju Tešanj

Radno vrijeme sjedišta Muzeja Tešanj 
(svakim radnim danom od 07:30 do 15:30)

 DEPANDANSI

 -Stari grad Tešanj radno vrijeme u ljetnom periodu/sezoni(april-oktobar)
(svakim danom od 08:00 do 20:00) 
Cijene ulaznica: 
do 30 osoba po 2 KM
grupa preko 30 osoba po 1 KM

 -Eminagića konak radno vrijeme u ljetnom periodu/sezoni(april-oktobar)
(od ponedjeljka do petka od 09 do 17)
(vikendom po pozivu na brojeve 061 538 204 i 061 692 889)
Cijene ulaznica: 
do 30 osoba po 2 KM
grupa preko 30 osoba po 1 KM

 Depandansi u zimskom periodu
Po pozivu (na brojeve 061 538 204 i 061 692 889) svakim danom u periodu od 10:00 do 18:00