581863 10151390068675073 2091192963 nU sklopu posjeta institucijama kulture BiH predstavnici British Council-a BiH :Jane Weeks, Zerina Terzić, Jasmin Bešlagić i Emir Omeragić u srijedu 13.03.2013.godine, posjetili su i Muzej Tešanj.
 
Posjeta je upriličena u Eminagića konaku, depandansu Muzeja,gdje je razgovarano o izazovima sa kojima se susreće ova institucija, kao i ostale institucije kulture u BiH. Razgovarano je i o mogućoj saradnji Muzeja Tešanj sa muzejima u Velikoj britaniji.

Follow Us

Share This

Radno vrijeme i cijene ulaznica za posjetu Muzeju Tešanj

Radno vrijeme sjedišta Muzeja Tešanj 
(svakim radnim danom od 07:30 do 15:30)

 DEPANDANSI

 -Stari grad Tešanj radno vrijeme u ljetnom periodu/sezoni(april-oktobar)
(svakim danom od 08:00 do 20:00) 
Cijene ulaznica: 
do 30 osoba po 2 KM
grupa preko 30 osoba po 1 KM

 -Eminagića konak radno vrijeme u ljetnom periodu/sezoni(april-oktobar)
(od ponedjeljka do petka od 09 do 17)
(vikendom po pozivu na brojeve 061 538 204 i 061 692 889)
Cijene ulaznica: 
do 30 osoba po 2 KM
grupa preko 30 osoba po 1 KM

 Depandansi u zimskom periodu
Po pozivu (na brojeve 061 538 204 i 061 692 889) svakim danom u periodu od 10:00 do 18:00