101 7208 MediumU četvrtak, 29.08.2013. u Eminagića konaku počele su radionice tkanja na vertikalnom i horizontalnom stanu. Učestvuju žene s posebnim potrebama i žene koje nemaju poteškoća, pod rukovodstvom edukatorica za tkanje.  Radionice se realizuju u okviru projekta Inclusion of disabled woman in the culture through traditional house craft techniques of Tešanj`s area. Projekat finansira the Stavros Niarchos Foundation, a implementira Muzej Tešanj. Partneri projekta su Cultural Heritage without Borders i Balkan Museum Network. Projektom je predviđeno učešće do 25 žena sa posebnim potrebama koje će biti obučene tehnikama tkanja na vertikalnom i horizontalnom tkalačkom stanu. Žene su počele sa tkanjem ponjava, zarova, jambeza i makata na horizontalnom stanu, te tkanjem makata na vertikalnom stanu. Za obuku su instalirana tri horizontalna stana, veliki vertikalni stan i tri manja vertikalna stana. Ukupno je predviđeno da se realizira 40 radionica. Realizacija projekta počela je od jula 2013., a trajat će do polovine decembra 2013. Cilj projekta je kreirati podržavajuću okolinu i unapređenje životnih uslova žena sa poteškoćama u općini Tešanj kroz organizaciju praktičnog tkanja.

za webdfdf

101 7213 Medium

      101 7188 Medium

 

 

 

 

 

 

 

  

101 7206 Medium 101 7207 Medium

 

 

 

 

 

 

 

 

101 7045 Medium

 101 7051 Medium

 

 

 

 

 

 

 

   

101 7153 Medium 101 7162 Medium

 

 

 

 

 

 

 

 

101 7175 Medium

101 7023 Medium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101 7026 Medium

 101 7038 Medium

 

 

 

 

 

 

 

 

101 7180 Medium

Follow Us

Share This

Radno vrijeme i cijene ulaznica za posjetu Muzeju Tešanj

Radno vrijeme sjedišta Muzeja Tešanj 
(svakim radnim danom od 07:30 do 15:30)

 DEPANDANSI

 -Stari grad Tešanj radno vrijeme u ljetnom periodu/sezoni(april-oktobar)
(svakim danom od 08:00 do 20:00) 
Cijene ulaznica: 
do 30 osoba po 2 KM
grupa preko 30 osoba po 1 KM

 -Eminagića konak radno vrijeme u ljetnom periodu/sezoni(april-oktobar)
(od ponedjeljka do petka od 09 do 17)
(vikendom po pozivu na brojeve 061 538 204 i 061 692 889)
Cijene ulaznica: 
do 30 osoba po 2 KM
grupa preko 30 osoba po 1 KM

 Depandansi u zimskom periodu
Po pozivu (na brojeve 061 538 204 i 061 692 889) svakim danom u periodu od 10:00 do 18:00