101 7342 MediumU srijedu, 18.09.2013. godine JU Muzej Tešanj posjetila je sutkinja i korespodentica  Evropskog muzejskog foruma Željka Kolveshi i sekretar Nacionalnog komiteta ICOM-a Alma Leka. Povod posjeti bio je nominacija Muzeja Tešanj za Evropski muzej godine 2014. (EMYA), u kategoriji malih muzeja. Evropski muzejski forum (EMF) svake godine objavi javni poziv za nominaciju. Ove godine nominovana su 22 muzeja iz Evrope čije su zemlje članice Vijeća Evrope.

Prije radnog sastanka upriličen je prijem gostiju kod Načelnika Općine Tešanj Suada Huskića, kojem su prisutvovali: Željka Kolveshi, Alma Leka, Jasmin Mandžukić i Mensura Mujkanović. Na sastanku je razgovarano o dosadašnjoj podršci Općine Muzeju Tešanj, kojom prilikom je iskazano puno razumijevanje spram budućeg razvoja ove ustanove. Nakon prijema kod Načelnika Općine u prostoru Muzeja Tešanj započeo je radni dio sastanka, odnosno evaluacija dosadašnjih aktivnosti, nakon čega je uslijedila posjeta Eminagića konaku i Starom gradu Tešanj.

Sutkinji Evropskog muzejskog foruma predstavljen je rad Muzeja Tešanj od njegovog osnutka, a najveći akcenat je stavljen na rad sa publikom, koja je konzument svih aktivnosti Muzeja. Informacije o nominaciji Muzeja Tešanj bit će dostavljene krajem decembra 2013.godine. U slučaju pozitivnog odgovora, predstavnici Muzeja Tešanj učestvovat će u svečanom programu nominacije, koja će se održati u maju 2014. godine u Tallinu, Estonija. 

Follow Us

Share This

Radno vrijeme i cijene ulaznica za posjetu Muzeju Tešanj

Radno vrijeme sjedišta Muzeja Tešanj 
(svakim radnim danom od 07:30 do 15:30)

 DEPANDANSI

 -Stari grad Tešanj radno vrijeme u ljetnom periodu/sezoni(april-oktobar)
(svakim danom od 08:00 do 20:00) 
Cijene ulaznica: 
do 30 osoba po 2 KM
grupa preko 30 osoba po 1 KM

 -Eminagića konak radno vrijeme u ljetnom periodu/sezoni(april-oktobar)
(od ponedjeljka do petka od 09 do 17)
(vikendom po pozivu na brojeve 061 538 204 i 061 692 889)
Cijene ulaznica: 
do 30 osoba po 2 KM
grupa preko 30 osoba po 1 KM

 Depandansi u zimskom periodu
Po pozivu (na brojeve 061 538 204 i 061 692 889) svakim danom u periodu od 10:00 do 18:00