101 7450 MediumU povodu pedesete godišnjice osnutka i djelovanja, Centar za balkanološka ispitivanja ANUBiH, priredio je 27. 9. 2013. godine u Eminagića konaku izložbu “Izdanja i djelovanja Centra za balkanološka ispitivanja 1963-2013.“ Nakon uvodnog pozdrava Jasmina Mandžukića, direktora Muzeja Tešanj, o radu ove ugledne Institucije govorio je njen direktor, akademik Dževad Juzbašić. Izložbu je predstavila autorica Melisa Forić, stručna saradnica za historiju i arheologiju.

Izložba prati pedesetogodišnju naučno-istraživačku i izdavačku djelatnost Centra, u kojem je strateški osmišljen i realiziran veliki broj terenskih istraživanja, naučnih skupova i savjetovanja, koji se svrstavaju u sam vrh evropskih i svjetskih naučnih foruma. Rezultati naučnih konferencija i istraživanja redovno se objavljuju u godišnjem časopisu i u edicijama ANUBiH - Djela i Posebna izdanja. U dosad objavljenim 41. svesku časopisa, 14 knjiga Posebnih izdanja i 10 knjiga Djela dat je neprocjenjiv doprinos razvoju i afirmaciji nauke Bosne i Hercegovine. Jedno od najznačajnijih rezultata rada članova i saradnika Centra je monumentalno djelo Praistorija jugoslavenskih zemalja čijih pet tomova publiciranih u periodu između 1979. i 1987. godine, pruža cjelovit pregled kulturnog razvoja centralnog i zapadnog Balkana u vremenu od paleolita do željeznog doba. Ta jedinstvena edicija i danas predstavlja uzor naučne publicistike iz oblasti historijskih nauka.

Prezentacija izložbe je koncipirana u vidu šest panoa na kojima je dat osvrt na osnovne programske aktivnosti Centra, naučno-istraživačke projekte, kao i članove i saradnike Centra koji su činili i dalje čine okosnicu njegovog rada. Na tri izložbena mobilijara – stola prezentirani su neki od eksponata arheološkog materijala, terenske i naučne dokumentacije sa arheoloških, etnoloških i antropoloških istraživanja koje je Centar tokom niza godina sistematski provodio. Osim ovih izložena su i neka od najznačajnijih izdanja Centra za balkanološka ispitivanja koja i danas predstavljaju osnovnu literaturu za studente koji se bave istraživanjem prošlosti i kulture Balkana. Dakako, tu se nalaze i tri najnovija izdanja Centra, monografije  akademika Alojza Benca, Religijske predstave prastanovnika južnoslovenskih zemalja i dr. Veljka Paškvalina Antički sepulkralni spomenici s područja Bosne i Hercegovine, kao i časopisa Godišnjak/Jahrbuch br. 41/2012.

Izložba je uljepšana sa tri akvarela arheološkog materijala iz prahistorije južnoslovenskih zemalja autora Seada Čerkeza, dugogodišnjeg  ilustratora u ANUBIH i člana ULUBiH-a.

 U okviru programa obilježavanja ovog vrijednog jubileja centralni događaj bit će  Međunarodna naučna konferencija „Balkanologija danas,“ čije je održavanje planirano za 24. i 25. 10. 2013. godine u Sarajevu. Nakon Tešnja, Centar planira postaviti izložbu na Filozofskim fakultetima Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Banja Luci i Sveučilišta u Mostaru.

Ovo je godina u kojoj brojne kulturne institucije, na prigodan način, obilježavaju izuzetno značajne obljetnice u povijesti Bosne i Hercegovine; 550-tu godišnjicu od gubitka samostalnosti srednjovjekovnog Bosanskog Kraljevstva i 70-tu godišnjicu obnove državnosti naše zemlje. Između njih, postavljena je ova Izložba Centra za balkanološka ispitivanja ANUBiH, kao živi dokaz da institucije ove države, uprkos surovoj stvarnosti, ne samo postoje nego i djeluju. A da je svakodnevnica sumorna najbolji dokaz je Zemaljski muzej BiH, koji ovih dana slavi: prvu godišnjicu svoga zatvaranja. Osnovan u doba Austro-ugarske vlasti u Bosni i Hercegovini, zamišljen da bude najveća balkanska muzejska ustanova, najveći naučno-istraživački polet doživio je u „tamnici naroda,“ kako su u pežorativnom smislu određeni ideolozi nazivali Monarhiju. Opstajao je u vrijeme svjetskih sukoba i kriza i gle paradoksa, kada ova zemlja ima konačno svoju vlast, državne kulturne institucije nemaju riješen status, a kultura u globalu, nalazi se na prosjačkom štapu. Što zapisa jedan uvaženi muzeolog: kultura je zastava kojom se maše u diplomatiji.                                             

101 7453 Medium101 7465 Medium 

101 7475 Medium

101 7474 Medium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

101 7477 Medium101 7479 Medium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101 7481 Medium

101 7484 Medium101 7483 Medium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101 7487 Medium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow Us

Share This

Radno vrijeme i cijene ulaznica za posjetu Muzeju Tešanj

Radno vrijeme sjedišta Muzeja Tešanj 
(svakim radnim danom od 07:30 do 15:30)

 DEPANDANSI

 -Stari grad Tešanj radno vrijeme u ljetnom periodu/sezoni(april-oktobar)
(svakim danom od 08:00 do 20:00) 
Cijene ulaznica: 
do 30 osoba po 2 KM
grupa preko 30 osoba po 1 KM

 -Eminagića konak radno vrijeme u ljetnom periodu/sezoni(april-oktobar)
(od ponedjeljka do petka od 09 do 17)
(vikendom po pozivu na brojeve 061 538 204 i 061 692 889)
Cijene ulaznica: 
do 30 osoba po 2 KM
grupa preko 30 osoba po 1 KM

 Depandansi u zimskom periodu
Po pozivu (na brojeve 061 538 204 i 061 692 889) svakim danom u periodu od 10:00 do 18:00