100 8165 Medium

U nedjelju, 15. 12. 2013.  s početkom u 14,00 sati, u Eminagića konaku, u okviru općinske manifestacije Dani grada Tešnja 2013., otvorena je Izložba Tkani predmeti s motivima tešanjskog kraja čiji je autor Mensura Mujkanović kustosica Muzeja Tešanj. Izložba je realizovana u okviru projekta Inkluzija žena sa posebnim potrebama u kulturu kroz tradicionalne tehnike kućne radinosti tešanjskog kraja.

Projekat je finansirala Fondacija Stavros Niarchos, a implementirao Muzej Tešanj, zajedno sa partnerima u projektu: švedskom nevladinom organizacijom Kulturno naslijeđe bez granica i Balkan Museum Network, koji aktivno sudjeluju u socijalnom i ekonomskom razvoju i jačanju ljudskih prava u bosanskohercegovačkom društvu. Lokalni partneri u projektu su: NGO Sehara Tešanj i CZSR Tešanj. 

 U oblasti zaštite nematerijalnog kulturnog naslijeđa Muzej Tešanj realizovao je ove godine pilot projekat Očuvanje kulturnog naslijeđa i  projekat Stari zanati tešanjskog kraja.

Izložba će biti otvorena do 20. 02. 2014. godine.

Iako se bliži kraj kalendarskoj godini s ovom izložbom ne staju aktivnosti Muzeja, već za nekoliko dana počinje novi pilot projekat Djeca–čuvari tradicije, Tešanjske mustre za vez, koji se finansira u sklopu programa Adria Muse.

100 8160 Medium 100 8167 Medium

100 8173 Medium 100 8181 Medium

100 8188 Medium