meet-see-do museum conferenceBalkanska mreža muzeja (BM network) i Kulturno naslijeđe bez granica (CHwB) organizirali su 2. muzejsku konferenciju za muzejske i baštinske stručnjake iz regije Zapadnog Balkana, pod nazivom Meet See Do, od 8-10. aprila 2014. u Tirani, Albanija.

Ključne note konferencije bile su obilježene predavanjima na temu: socijalne pravde, dijaloga i paralelnim sjednicama na kojima su predstavljene najbolje prakse i praktičan rad iz regije i šire.

Dr David Fleming, direktor Nacionalnog muzeja Liverpul, održao je predavanje na temu Muzej i socijalna pravda; Inkluzivni muzej kao društveni servis mora omogućiti pristup svim kategorijama posjetilaca, razumijevati lokalne potrebe i interesovanje publike te povezati prošlost i sadašnjost u kreiranju budućih aktivnosti. Postavljajući pitanja šta muzeji trebaju da rade, ko odlučuje o tome i o stručnosti muzejskog osoblja, ujedno konstatuje da, ako direktor nije kompetentivan, onda i muzej ide unazad.

Gospođa Michele Taylor, savjetnica u CHwB-u, održala je predavanje na temu Pristup inkluziji. Apostrofirajući kategoriju lica s posebnim potrebama i odnos raznih institucija prema njima, sugerisala je zauzimanje proaktivnog stava radi olakšavanja rada i pristupa toj kategoriji.

Posebno ilustrativan i inspirativan bio je igrokaz Viking mather Dr. Ing-Marie Munktel, recentne medievalne povjesničarke iz Švedske, o korištenju replike kao sredstva za interpretacije povijesti i komunikacije s muzejskom publikom.

 Muzej Tešanj planira, s različitim projektima, nastaviti saradnju sa CHwB-om.

 

1.Centralni trg u Tirani lijevo zgrada opere desno velika kupolna katolička crkva Medium
Centralni trg u Tirani, lijevo zgrada opere, desno velika kupolna katolička crkva
  

 

2.Adnan Žiško direktor muzeja Alija Izetbegović Mr Lebiba Džeko Zemaljski muzej BiH Jasmin Mandžukić direktor Muzeja Tešan ispred Nacionalnog muzeja Albanijej Medium
Adnan Žiško, direktor muzeja Alija Izetbegović,  Mr Lebiba Džeko, Zemaljski muzej BiH, 
Jasmin Mandžukić, direktor Muzeja Tešanj ispred Nacionalnog muzeja Albanije

 

3 Medium

 

 

4.Nacionalni muzej Albanije otvaranje 2. konferencije Medium

Nacionalni muzej Albanije otvaranje 2. konferencije 

 

5 Medium

 

 

6.S lijeva na desno Dr. Ing-Marie MunktelMichele Taylor savjetnica u CHwB-u i Samir Avdić Zemaljski muzej u BiH Medium

S lijeva na desno Dr. Ing-Marie MunktelMichele Taylor, savjetnica u CHwB-u i Samir Avdić, Zemaljski muzej u BiH

 

7. Jasmin Endrju Amar Medium

 Jasmin, Endrju, Amar...

 

8.Skenderbeg Medium

Skenderbeg

 

9. Medium

 

10.Nacionalni muzej Tirana Medium

Nacionalni muzej Tirana

 

 

11 Medium

 

 

12 Medium

 

 

13.Rimski amfiteatar u Durrachionu-Draču Medium
Rimski amfiteatar u Durrachionu-Draču

 

14.Venecijanska kula na ulazu u luku Medium
Venecijanska kula na ulazu u luku

 

15.Enterijer džamije u Draču Medium
Enterijer džamije u Draču

 

 

16.Rimski amfiteatar u Durrachionu ili Draču Medium
Rimski amfiteatar u Durrachionu ili Draču

 

17.U Albaniji je bilo više od 700 000 bunkera u doba režima Envera Hodže Medium
U Albaniji je bilo više od 700 000 bunkera u doba režima Envera Hodže 18.Izlet u Drač Medium
Izlet u Drač

 

 

19.Drač Medium
Drač

 

 

20. Drač Medium
Drač

 

21.Skadar na Bojani Medium
Skadar na Bojani