10617573 10203845464750400 871042759 nDanas, 27. 08. 2014. godine počeo je s realizacijom projekat Muzeja Tešanj na temu Djeca u kulturi uz podršku švedske nevladine organizacije Kulturno naslijeđe bez granica (CHwB) i fondacije grčkog brodovlasnika Stavrosa Niarhosa.

Projektom su obuhvaćena omladina i djeca s posebnim potrebama. Kada govorimo o ovoj socijalno isključenoj grupi, stanje u društvu je paradoksalno; inkluzija djece ne prakticira se u okviru redovnog obrazovnog sistema, a specijalne škole dostupne su samo manjem broju djece s posebnim potrebama, i to onoj koja žive u većim gradovima. Bez obzira na to pohađaju li specijalne škole ili ne, postojeći sistem naprosto doprinosi njihovoj društvenoj isključenosti tokom cijelog života. Samo rijetki među njima uspijevaju premostiti barijere u društvu i uključiti se u normalne društvene tokove.

 Stoga, Muzej Tešanj nastoji barem djelimično nadomjestiti nedostatke sistema socijalne zaštite – organizacijom radionica za rad na grnčarskom i električnom kolu i u izradi umjetničke keramike. Time ćemo ostvariti željeni cilj: da privremeno poboljšamo kvalitet društvenog života djece kroz njihovo druženje, kreativno izražavanje i individualno osposobljavanje. 

Radionice će trajati naredna tri mjeseca, dva puta sedmično, pod stručnim vodstvom renomiranog akademskog vajara i keramičara Dragutina Handanovića iz Doboja. Broj djece koja će u radionicama savladavati vještine bit će optimalno do 16, podijeljenih u dvije grupe prema uzrastu.

Partneri Muzeja Tešanj u projektu su dvije lokalne nevladine organizacije: Centar za održivi razvoj i Udruženje roditelja, djece i omladine s posebnim potrebama.

Follow Us

Share This

Radno vrijeme i cijene ulaznica za posjetu Muzeju Tešanj

Radno vrijeme sjedišta Muzeja Tešanj 
(svakim radnim danom od 07:30 do 15:30)

 DEPANDANSI

 -Stari grad Tešanj radno vrijeme u ljetnom periodu/sezoni(april-oktobar)
(svakim danom od 08:00 do 20:00) 
Cijene ulaznica: 
do 30 osoba po 2 KM
grupa preko 30 osoba po 1 KM

 -Eminagića konak radno vrijeme u ljetnom periodu/sezoni(april-oktobar)
(od ponedjeljka do petka od 09 do 17)
(vikendom po pozivu na brojeve 061 538 204 i 061 692 889)
Cijene ulaznica: 
do 30 osoba po 2 KM
grupa preko 30 osoba po 1 KM

 Depandansi u zimskom periodu
Po pozivu (na brojeve 061 538 204 i 061 692 889) svakim danom u periodu od 10:00 do 18:00