Direktor Javne ustanove Muzej Tešanj Ernad Prnjavorac, prof. danas je posjetio JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona. S predstavnicima Zavoda, direktorom Benjaminom Bajrektarevićem, prof. i stručnim saradnikom mr. sc. Rusmirom Djedovićem održan je radno-konsultativni sastanak i dogovorena saradnja između dvije srodne institucije kulture.

Saradnja će biti na naučnom i stručnom nivou, izmeđuostalog razmatrana je mogućnost uzvratne posjete predstavnika Zavoda Tešnju, te održavanje izložbi, promocija publikacija i slično.

Sastanku je prisustvovao i saradnik Zavoda , prof Ago Mujkanović iz Tešnja.

Follow Us

Share This

Radno vrijeme i cijene ulaznica za posjetu Muzeju Tešanj

Radno vrijeme sjedišta Muzeja Tešanj 
(svakim radnim danom od 07:30 do 15:30)

 DEPANDANSI

 -Stari grad Tešanj radno vrijeme u ljetnom periodu/sezoni(april-oktobar)
(svakim danom od 08:00 do 20:00) 
Cijene ulaznica: 
do 30 osoba po 2 KM
grupa preko 30 osoba po 1 KM

 -Eminagića konak radno vrijeme u ljetnom periodu/sezoni(april-oktobar)
(od ponedjeljka do petka od 09 do 17)
(vikendom po pozivu na brojeve 061 538 204 i 061 692 889)
Cijene ulaznica: 
do 30 osoba po 2 KM
grupa preko 30 osoba po 1 KM

 Depandansi u zimskom periodu
Po pozivu (na brojeve 061 538 204 i 061 692 889) svakim danom u periodu od 10:00 do 18:00