I ove godine sa radovima na uređenju nacionalnih spomenika, Gradine i Eminagića konaka krenulo se ususret novoj turističkoj sezoni. Navedeni depandansi kojima upravlja Muzej Tešanj se redovno održavaju i otvoreni su tokom čitave godine za posjetioce. Jedan od najvećih doprinosa koji omogućava Muzeju Tešanj ulogu dobrog domaćina i redovno održavanje je i prihod od ulaza posjetilaca, te im se ovim putem na tome  toplo zahvaljujemo. Na ovaj način zajedno učestvujemo u očuvanju zajedničkog kulturno-historijskog naslijeđa i omogućavamo svake godine pa tako i ove zanimljive sadržaje na Gradini i u Eminagića konaku. U nastavku možete vidjeti nekoliko slika o dijelu uređenja i nekim nedavnim posjetama muzeju.

Follow Us

Share This

Radno vrijeme i cijene ulaznica za posjetu Muzeju Tešanj

Radno vrijeme sjedišta Muzeja Tešanj 
(svakim radnim danom od 07:30 do 15:30)

 DEPANDANSI

 -Stari grad Tešanj radno vrijeme u ljetnom periodu/sezoni(april-oktobar)
(svakim danom od 08:00 do 20:00) 
Cijene ulaznica: 
do 30 osoba po 2 KM
grupa preko 30 osoba po 1 KM

 -Eminagića konak radno vrijeme u ljetnom periodu/sezoni(april-oktobar)
(od ponedjeljka do petka od 09 do 17)
(vikendom po pozivu na brojeve 061 538 204 i 061 692 889)
Cijene ulaznica: 
do 30 osoba po 2 KM
grupa preko 30 osoba po 1 KM

 Depandansi u zimskom periodu
Po pozivu (na brojeve 061 538 204 i 061 692 889) svakim danom u periodu od 10:00 do 18:00