U okviru manifestacije Tešanjsko proljeće 2015, 24.marta sa početkom u 17 sati u Eminagića konaku,  upriličeno je otvorenje izložbe Husinska buna. U pripremi izložbe su učestvovale dvije institucije, JU Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla i JU Muzej istočne Bosne Tuzla. Autori su : Nataša Perić, kustos historičar, Saneta Adrović, arhivista, Hatidža Fetahagić, viši arhivski tehničar i Esaf Lević, arhivista. Tešanjskoj publici na otvaranju od autora su se obratili Nataša Perić i Esaf Lević. U ime organizatora događaja JU Muzej Tešanj prisutnima se obratio direktor ustanove Ernad Prnjavorac. Pomoćnik Općinskog načelnika gđa. Azra Muslija u ime Općine Tešanj kao generalnog pokrovitelja prigodnim riječima je otvorila izložbu za posjetioce.


Štrajk rudara i Husinska buna predstavljali su jednu od prvih značajnijih akcija radničkog pokreta u Bosni i Hercegovini, a nastali su kao posljedica jako izraženih ekonomsko-socijalnih, klasnih i nacionalnih razlika u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Pored sudskog procesa protiv rudara, jednu od glavnih posljedica Husinske bune predstavlja i donošenje OBZNANE u noći 29./30. decembra 1920. godine, kojom je kralj Aleksandar I Karađorđević stavio van zakona Komunističku partiju Jugoslavije (KPJ), nakon čega njena aktivnost prelazi u ilegalu.

 Izložba Husinska buna će biti otvorena za posjetioce u Eminagića konaku do 15. aprila. 

Follow Us

Share This

Radno vrijeme i cijene ulaznica za posjetu Muzeju Tešanj

Radno vrijeme sjedišta Muzeja Tešanj 
(svakim radnim danom od 07:30 do 15:30)

 DEPANDANSI

 -Stari grad Tešanj radno vrijeme u ljetnom periodu/sezoni(april-oktobar)
(svakim danom od 08:00 do 20:00) 
Cijene ulaznica: 
do 30 osoba po 2 KM
grupa preko 30 osoba po 1 KM

 -Eminagića konak radno vrijeme u ljetnom periodu/sezoni(april-oktobar)
(od ponedjeljka do petka od 09 do 17)
(vikendom po pozivu na brojeve 061 538 204 i 061 692 889)
Cijene ulaznica: 
do 30 osoba po 2 KM
grupa preko 30 osoba po 1 KM

 Depandansi u zimskom periodu
Po pozivu (na brojeve 061 538 204 i 061 692 889) svakim danom u periodu od 10:00 do 18:00