plakat LargeU utorak , 02. juna 2015 godine, u Muzeju Tešanj otvorena je izložba kreativne fotografije autora Faruka Ibrahimovića iz Tuzle. Ovaj događaj je privukao pažnju  mladih ljudi koji,naročito u zadnje vrijeme, iskazuju sve veći  interes za bavljenje ovim vidom umjetnosti.

Tuzlanski fotograf ovom izložbom kreativne fotografije,čiji je naziv "Posuđeno vrijeme", obilježava pet decenija uspješnog rada, a ovo je njegovo prvo predstavljanje tešanjskoj publici.

„Izložbu Posuđeno vrijeme pripremao sam jako dugo. Proputovao sam dosta gradova i fotografisao nišane. U suštini obradio sam temu umjetnost u kamenu, a fotografije sam načinio u Bihaću, Tuzli, Mostaru, planini Vlašić…", rekao je autor.
Ibrahimović se fotografijom počeo baviti potkraj pedesetih godina prošlog stoljeća. Prvu izložbu fotografija je upriličio 1963. godine, a do danas je učestvovao na 170 kolektivnih izložbi na kojima je osvojio 50 nagrada, a imao je i 30 samostalnih izložbi u zemlji i inozemstvu.U okviru  Svjetske organizacije za umjetničku fotografiju te nosi titule A.FIAP i E.FIAP, a član je i Američkog fotografskog društva (PSA). U Bosni i Hercegovini nosi zvanje majstor fotografije.

Na engleski jezik je preveo knjigu „Historija fotografije u Bosni i Hercegovini do 1918. godine“, a prevodi i sa engleskog jezika literaturu iz ove oblasti.

 Izložba ostaje otvorena do 1. jula 2015 godine, a postavljena je u Eminagića konaku.

Follow Us

Share This

Radno vrijeme i cijene ulaznica za posjetu Muzeju Tešanj

Radno vrijeme sjedišta Muzeja Tešanj 
(svakim radnim danom od 07:30 do 15:30)

 DEPANDANSI

 -Stari grad Tešanj radno vrijeme u ljetnom periodu/sezoni(april-oktobar)
(svakim danom od 08:00 do 20:00) 
Cijene ulaznica: 
do 30 osoba po 2 KM
grupa preko 30 osoba po 1 KM

 -Eminagića konak radno vrijeme u ljetnom periodu/sezoni(april-oktobar)
(od ponedjeljka do petka od 09 do 17)
(vikendom po pozivu na brojeve 061 538 204 i 061 692 889)
Cijene ulaznica: 
do 30 osoba po 2 KM
grupa preko 30 osoba po 1 KM

 Depandansi u zimskom periodu
Po pozivu (na brojeve 061 538 204 i 061 692 889) svakim danom u periodu od 10:00 do 18:00