U srijedu, 03. avgusta 2016. godine, u Eminagića konaku u Tešnju otvorena je izložba slika tešanskog umjetnika Ahmeta Hundura. Izložba pod nazivom „Vinjete stare tešanjske čaršije“ sadrži 30-ak djela na kojima je, uglavnom, prikazana arhitektura starog Tešnja. Na slikama se nalaze neki objekti i arhitektonska rješenja koja je i danas moguće vidjeti šetnjom tešanjskom čaršijom i njenim sokacima, ali na velikom broju slika su i objekti koji danas ne postoje, a bili su prepoznatljivi u gradu Tešnju i grad Tešanj su činili prepoznatljivim na širem području Bosne i Herceghovine. Na otvorenju izložbe, pred velikim brojem ljubitelja umjetnosti i poštovalaca umjetničkog opusa Ahmeta Hundura, govorili su direktor Muzeja Tešanj, Ernad Prnjavorac, te publicista Majo Dizdar.

Direktor Muzeja se autoru zahvalio na odabiru Eminagića konaka kao najdekvatnije i najprirodnije lokacije za jednu ovakvu izložbu. Isto tako, Direktor se zahvalio  i za odluku gosp. Hundura da izložene slike ostanu u Konaku duže vrijeme, a sve s ciljem da ih vidi veći broj naših gostiju i da,upravo oni, osjete duh starog Tešnja  jer pravi ljubitelji umjetnosti uz malo mašte „na mnogim slikama mogu osjetiti život, mirise i zvuke stare tešanjske čaršije“.

Publicista Majo Dizdar je,između ostalog, naglasio: „Ne znamo kakve tajne kriju zidovi iza ovih ćepenaka koji su preživjeli sva prevratna vremena kroz koja je prošao ovaj grad i ljudi koji su nekada bili vlasnici ovih dućančića, zatim ona gore sahat kula, i ona slavna gradina iznad nje, koja između ostalog bijaše stolno mjesto „lažnog“ bosanskog kralja, kojega Turci za kralja Bosne postaviše umjesto stvarnog posljednjeg kralja, Stjepana Tomaševića. Ali znamo da su sultani i ćesari prolazili, a čaršija ostajala.“

Autor izložbe se zahvalio gostima na dolasku i tom prilikom gosp. Dizdaru uručio jednu sliku sa portretom našeg velikog pjesnika Maka Dizdara. Izložba je dio manifestacije „Ljeto u Tešnju 2016“, te je organizovana pod pokroviteljstvom Općine Tešanj, a javnosti ostaje dostupna idućih nekoliko mjeseci u Eminagića konaku.

 

Follow Us

Share This

Radno vrijeme i cijene ulaznica za posjetu Muzeju Tešanj

Radno vrijeme sjedišta Muzeja Tešanj 
(svakim radnim danom od 07:30 do 15:30)

 DEPANDANSI

 -Stari grad Tešanj radno vrijeme u ljetnom periodu/sezoni(april-oktobar)
(svakim danom od 08:00 do 20:00) 
Cijene ulaznica: 
do 30 osoba po 2 KM
grupa preko 30 osoba po 1 KM

 -Eminagića konak radno vrijeme u ljetnom periodu/sezoni(april-oktobar)
(od ponedjeljka do petka od 09 do 17)
(vikendom po pozivu na brojeve 061 538 204 i 061 692 889)
Cijene ulaznica: 
do 30 osoba po 2 KM
grupa preko 30 osoba po 1 KM

 Depandansi u zimskom periodu
Po pozivu (na brojeve 061 538 204 i 061 692 889) svakim danom u periodu od 10:00 do 18:00