U petak, 09.12.2016. godine, u Općoj biblioteci Tešanj, u 17 h otvorena je izložba Stećci u okolici Tešnja autora Jasmina Mandžukića, kustosa historičara i Mensure Mujkanović, višeg kustosa historičara. Izložba je otvorena u okviru općinske manifestacije Dani grada Tešnja 2016. a nastala je kao rezultat istraživanja autora na terenu od 2012. do 2016. godine. Brojčano stanje stećaka na području Tešnja je znatno promjenjeno. Prema Šefiku Bešlagiću, ovdje se nalazilo 10 nekropola sa 65 stećaka.

 Prema rezultetima istraživanja autora izložbe brojka je znatno povećana te je registrovano 20 nekropola sa 102 stećka. Vjerovatno ih je bilo znatno više, a vjerovatno je i to da će se vremenom pojaviti i neka nova nekropola. Izložba je tematski podijeljena na dvije cjeline. Prva cjelina je posvećena stećcima u današnjoj Bosni i Hercegovini gdje se posjetioci mogu općenito upoznati sa stećcima, njihovim nastankom, rasporostranjenošću, brojnim stanjem, oblicima i sl. Drugi dio izložbe je posvećen području današnje općine Tešanj i rezultatima istraživanja do kojih je se došlo. Na otvorenju izložbe su pored autora prisutnima se obratili direktor Muzeja Tešanj, Ernad Prnjavorac i promotor izložbe, Edin Bujak, magistar arheologije. Izložba će ostati otvorena za posjetioce naredne dvije sedmice.

Follow Us

Share This

Radno vrijeme i cijene ulaznica za posjetu Muzeju Tešanj

Radno vrijeme sjedišta Muzeja Tešanj 
(svakim radnim danom od 07:30 do 15:30)

 DEPANDANSI

 -Stari grad Tešanj radno vrijeme u ljetnom periodu/sezoni(april-oktobar)
(svakim danom od 08:00 do 20:00) 
Cijene ulaznica: 
do 30 osoba po 2 KM
grupa preko 30 osoba po 1 KM

 -Eminagića konak radno vrijeme u ljetnom periodu/sezoni(april-oktobar)
(od ponedjeljka do petka od 09 do 17)
(vikendom po pozivu na brojeve 061 538 204 i 061 692 889)
Cijene ulaznica: 
do 30 osoba po 2 KM
grupa preko 30 osoba po 1 KM

 Depandansi u zimskom periodu
Po pozivu (na brojeve 061 538 204 i 061 692 889) svakim danom u periodu od 10:00 do 18:00