U srijedu 15. marta 2017. godine u Tešnju u okviru manifestacije ''Tešanjsko proljeće 2017'' otvorena je izložba “Pečati sa bujuruldija bosanskih i hercegovačkih namjesnika”. Izložba je produkt saradnje Historijskog arhiva Sarajevo i Državnog arhiva u Dubrovniku i nastala je u sklopu projekta izrade publikacije analitičkog inventara bujuruldija bosanskih i hercegovačkih namjesnika koje se čuvaju u Dubrovačkom arhivu, u zbirci Acta Turcarum. Sastoji se od 13 panoa na kojima su, uz uvodne napomene, prikazani faksimili 72 pečata sa bujuruldija nastalih u periodu 1643.-1807. godina.  Autori izložbe su dr. Vesna Miović (Državni arhiv u Dubrovniku), Atif Mušinović i mr. Sejdalija Gušić (Historijski arhiv Sarajevo).

Bujuruldija je pravni dokument koji sadrži zapovijedi pripadnika centralne osmanske vlasti (Veliki vezir, veziri) i namjesnika pokrajina (veziri, valije, beglerbegovi). Namjesnici pokrajina počeli su je upotrebljavati u 17. Stoljeća. Bujuruldije su pisane prepoznatljivom vrstom divani pisma, deblje izvučenih, slobodnih i raskošnih poteza, dok su pečati na njima okruglog ili ovalnog izgleda promjera od 2,5 do 4,5 cm. Na pečatima se obavezno nalazilo ime ili nadimak vlasnika, tačnije vezira,valije,paše...

Izložba je postavljena u Općoj biblioteci Tešanj gdje se okupio veći broj naših sugrađana, poštovalaca kulture i historije i učenika tešanjskih srednjih škola, a prilikom otvorenja  gostima su se obratili direktor Historijskog arhiva Sarajevo, mr. Fuad Ohranović te jedan od autora izložbe, mr. Sejdalija Gušić. Domaćin svečanosti je bio Ernad Prnjavorac, direktor Muzeja Tešanj.

 

 

Izložba „Pečati sa bujuruldija bosanskih i hercegovačkih namjesnika“ ostaje postavljena u galeriji (suteren) Opće biblioteke Tešanj do 1. aprila 2017. godine. 

16935902_10210403672580371_579270948_o.jpg 17328068_10154630393668768_1923439633_n.jpg 17341978_10210403673260388_67189627_o.jpg

17349097_10210403673340390_892171553_o-1.jpg 17349097_10210403673340390_892171553_o.jpg 17349491_10210403672980381_590273655_o.jpg

17354981_10154630394218768_1841903683_n.jpg 17356915_10210403669940305_916854821_o.jpg 17357269_10210403669660298_41681838_o.jpg

17357495_10210403671540345_573410388_o.jpg 17357543_10210403673140385_1754200714_o.jpg 17357617_10210403673380391_2142625699_o.jpg

17357677_10210403671260338_1169150959_o.jpg 17357758_10210403669780301_1357064757_o.jpg 17373110_10210403670860328_1922030237_o.jpg

17373296_10210403670380316_1612911148_o.jpg 17379693_10210403672820377_1146887115_o.jpg 17379753_10210403672300364_224111318_o.jpg

17380010_10210403671980356_341404245_o.jpg 17391875_10154630393518768_946608162_n.jpg