U četvrtak, 20. decembra 2018, u galeriji Opće biblioteke Tešanj svečano je otvorena izložba „Grad u bronzi“.

Izložba je krajnji produkt prvih arheoloških istraživanja od osnivanja JU Muzej Tešanj, provedenih tokom 2017. godine. Istraživanja je predvodio mr. arheologije Aleksandar Jašarević, a rađena su pod nadzorom Zavoda za očuvanje spomenika FBiH. Tokom iskopavanja otvorene su 4 sonde na lokalitetu Grič-Hrvatinovići u neposrednoj blizini grada Tešnja i tom prilikom došlo se do izuzeno vrijednog arheološkog materijala.

Analizu, obradi i konzervaciju materijala vršili su stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i Srbije i dio tog materijala čini okosnicu izložbe „Grad u bronzi“. Javnosti su predstavljene rekonstruirane keramičke posude, od kojih se izdvaja veliki „pitos“ (posuda za skladištenje žitarica) sačuvan skoro u cijelosti i jedan je od najvećih ikada pronađenih na tlu naše zemlje. Pretpostavka je da potiče iz kasnog bronzanog doba, kao i većina ostalog arheološkog materijala iskopanog na Griču. Uz rekonsturiane posude izloženi su i ukrašeni fragmenti keramike, zatim kameno oruđe i ostaci kostiju.

Cijela izložba je obogaćena sa 11 panoa na kojima je detaljno prikazan cijeli proces i faze realizacije projekta te naučna otkrića i spoznaje o životu ljudi na ovim prostorima u vrijeme prahistorije, uglavnom bronzanog doba.

O izložbi su govorili Melisa Forić-Plasto, mr. arheologije i asistent na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, zatim Aleksandar Jašarević, mr. arheologije, vođa istraživačlog tima i koautor izložbe te Ernad Prnjavorac, direktor Muzeja Tešanj i koautor izložbe.

Uz izložbu je priređen i prigodan katalog sa rezultatima naučne analize iskopanog materijala te fotografijama lokaliteta i materijala, kao i sa osvrtom na ranija arheološka istraživanja na tešanjskom prostoru.    

 

 

48357278_1960121740949880_7318918636557565952_n.jpg 48372924_366437220757478_6877948073624993792_n.jpg 48384023_252231712314479_7010062246902497280_n.jpg

48388214_1977948788976221_8370085283521101824_n.jpg 48389734_281191042580125_6420359792597925888_n.jpg 48390540_229214697976398_876224936711028736_n.jpg

48392298_751955375138105_408304905695002624_n.jpg 48393241_767228816977559_8102229940163837952_n.jpg 48393564_768499080194545_5492679245010305024_n.jpg

48396032_267871720571111_484464025996886016_n.jpg 48398459_262849671053401_404441440878329856_n.jpg 48412852_979755268889234_7119499907685154816_n.jpg

48414101_296180264574720_6928569064981790720_n.jpg 48415799_414725079267116_9163329411963944960_n.jpg 48425691_374403523127309_558798738680709120_n.jpg

48427183_280455455988575_185960131022815232_n.jpg 48429725_2258954444136609_3468646709582626816_n.jpg 48979354_2912966298728794_2705411015125762048_n.jpg

49019423_272997153411010_4995114726947028992_n.jpg 49079355_1926543704129430_4384774293360214016_n.jpg