U periodu 11-17. juni 2019. godine obavljena su probna arheološka istraživanja na lokalitetu Stražba- Mrkotić. Istraživanja je, u sklopu planskih aktivnosti za 2019. godinu, organizirala JU Muzej Tešanj u saradnji sa Općinom Tešanj, a s ciljem realizacije općinske Strategije razvoja. Nakon pripremnih radova i saglasnosti Zavoda za očuvanje spomenika FBiH, stručni dio posla obavio je Institut za arheologiju sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu, na čelu sa mr. Edinom Bujakom.

Najveći dio pronađenog materijala predstavljaju ulomci keramike čija je većina preliminarno datirana u bronzano doba. Dio nalaza se može svrstati i u antičko doba te srednji vijek. Nalazi potvrđuju kontinuitet boravka čovjeka na našem prostoru i donekle oslikavaju njegove životne i radne navike i aktivnosti.

Nakon terenskog, slijedi posao analize i obrade pronađenog arheološkog materijala, a nakon toga i njegovo predstavljanje široj javnosti.

JU Muzej Tešanj se zahvaljuje svima koji su doprinijeli uspješnoj realizaciji ovog projekta, a naročito volonterima i studentima koji su, i pored velikih vrućina i otežanih uslova za rad, odradili veliki i značajan dio posla

Follow Us

Share This

Radno vrijeme

Svakim radnim danom od 07:30 do 15:30

Depandansi

-Stari grad Tešanj u ljetnom periodu/

 (sezoni svakim danom od 10:00 do 19:00) 

-Eminagića konak u ljetnom periodu/sezoni

 (svakim danom osim nedjelje od 10 do 18)

Depandansi u zimskom periodu

Po pozivu svakim danom u periodu od 10:00 do 18:00