U periodu 11-17. juni 2019. godine obavljena su probna arheološka istraživanja na lokalitetu Stražba- Mrkotić. Istraživanja je, u sklopu planskih aktivnosti za 2019. godinu, organizirala JU Muzej Tešanj u saradnji sa Općinom Tešanj, a s ciljem realizacije općinske Strategije razvoja. Nakon pripremnih radova i saglasnosti Zavoda za očuvanje spomenika FBiH, stručni dio posla obavio je Institut za arheologiju sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu, na čelu sa mr. Edinom Bujakom.

Najveći dio pronađenog materijala predstavljaju ulomci keramike čija je većina preliminarno datirana u bronzano doba. Dio nalaza se može svrstati i u antičko doba te srednji vijek. Nalazi potvrđuju kontinuitet boravka čovjeka na našem prostoru i donekle oslikavaju njegove životne i radne navike i aktivnosti.

Nakon terenskog, slijedi posao analize i obrade pronađenog arheološkog materijala, a nakon toga i njegovo predstavljanje široj javnosti.

JU Muzej Tešanj se zahvaljuje svima koji su doprinijeli uspješnoj realizaciji ovog projekta, a naročito volonterima i studentima koji su, i pored velikih vrućina i otežanih uslova za rad, odradili veliki i značajan dio posla

64287260_599810417094966_8756704903633567744_n.jpg 64360770_2143112169132889_8660437231783116800_n.jpg 64366982_340541546636639_4429064786390548480_n.jpg

64381859_884928991863896_6766835465791209472_n.jpg 64397493_673337153138107_5267579386256687104_n.jpg 64406474_488077465334442_3786416784169500672_n.jpg

64412299_363929390993955_8466157276661547008_n.jpg 64413385_2281710341913156_8950090771118161920_n.jpg 64471115_441315510016554_3238662802998558720_n.jpg

64478337_887422594924954_1377976773009997824_n.jpg 64488477_492084998197594_5299952002170617856_n.jpg 64530135_423103134951256_7423780202959863808_n.jpg

64586520_438677553629012_7710384766486315008_n.jpg 64622063_1275190499312231_4090215605020393472_n.jpg 64636385_567915953736136_3708477086390812672_n.jpg

64637758_735538910182562_1265780579287171072_n.jpg 64662785_478474316029161_8074995380741210112_n.jpg 64673800_1073465239515511_9045320684380618752_n.jpg

64744239_197085344541512_58260647254687744_n.jpg 64772152_2437909999825917_694372027078803456_n.jpg 64832981_1298741670277999_7745014125721288704_n.jpg

65001280_366514087336319_8726821027994140672_n.jpg 65009784_319080682373331_3820336820965605376_n.jpg 65018052_345661302791718_4090191926865690624_n.jpg

65029534_2452799874782049_6397984073842688000_n.jpg 65208231_2445455832165640_3063078307940532224_n.jpg