Još od vremena paleolita lovci i sakupljači su skupljali i konzumirali divlje žitarica i trave. To je bila hrana koja se mogla sirova i osušena skladištiti na duže vrijeme i koristiti naknadno. Za obradu i konzumaciju ove hrane, pored drugih, ljudi su se koristili i kamenim alatima poznatim kao žrvnjevi. Izrada kamenih žrvanja seže daleko u prošlost još u doba paleolita i prvih zajednica homo sapijensa. Kamene žrvnje moguće je pronaći skoro u svim ljudskim kulturama svijeta, pa tako i na teritoriju općine Tešanj. U ovom članku dat je pregled istraživanja žrvanja u svijetu kao i analiza prahistorijskih žrvanja pronađenih na teritoriju općine Tešanj, u kolekciji Muzeja u Tešnju, u zadnjih par godina nedestruktivnim površinskim istraživanjem. Osim žrvanja pronađene su i analizirane kamene drobilice.

 

PDF: Prahistorijski ručni kameni žrvnjevi općine Tešanj

PDF: Katalog prahistorijskih kamenih ručnih žrvnjeva općine Tešanj

Follow Us

Share This

Radno vrijeme i cijene ulaznica za posjetu Muzeju Tešanj

Radno vrijeme sjedišta Muzeja Tešanj 
(svakim radnim danom od 07:30 do 15:30)

 DEPANDANSI

 -Stari grad Tešanj radno vrijeme u ljetnom periodu/sezoni(april-oktobar)
(svakim danom od 08:00 do 20:00) 
Cijene ulaznica: 
do 30 osoba po 2 KM
grupa preko 30 osoba po 1 KM

 -Eminagića konak radno vrijeme u ljetnom periodu/sezoni(april-oktobar)
(od ponedjeljka do petka od 09 do 17)
(vikendom po pozivu na brojeve 061 538 204 i 061 692 889)
Cijene ulaznica: 
do 30 osoba po 2 KM
grupa preko 30 osoba po 1 KM

 Depandansi u zimskom periodu
Po pozivu (na brojeve 061 538 204 i 061 692 889) svakim danom u periodu od 10:00 do 18:00