JU Muzej Tešanj je u petak, 28. 8. 2020. godine u 17h, u dvorištu Eminagića konaka otvorila izložbu "Bosna u vrijeme Kulina bana (1180-1204)" autora Admira Hadrovića-direktora Arhiva Federacije BiH. Izložba je priređena s ciljem da se u Tešnju obilježi 831. godišnjica od izdavanja Povelje Kulina bana-jednog od najvažnijih dokumenata u historiji srednjovjekovne Bosne i bosanske državnosti. Na izložbi su se prisutnim posjetiocima obratili Mensura Mujkanović-direktorica Muzeja Tešanj i Admir Hadrović-direktor Arhiva Federacije BiH. Dogovorena je buduća saradnja ove dvije ustanove, a izložba ostaje otvorena narednih 15 dana s ciljem da početkom školske godine 2020/2021. izložbu posjete i učenici osnovnih i srednjih škola.

118476555_3212657002156568_1309615072171625261_n.jpg 118504037_3212656288823306_4264052325792491743_n.jpg 118611802_3212656168823318_6682191055106588398_n.jpg

118648467_3212656505489951_6791450357284917496_n.jpg 118674127_3212656842156584_2089705383505379650_n.jpg 118693549_3212657128823222_4631593753371845778_n.jpg

120529674_348415536243657_2461051074528989196_n.jpg 120791878_831348544300801_606175312318384458_n.jpg 120794580_404640453977914_4929661502183718152_n.jpg

120795511_358180668713727_7439530460581142279_n.jpg 120796945_773238933248718_1153426035903694791_n.jpg 120803385_340871333816963_6347641257018053066_n.jpg

120825744_688086485466748_2125849432820859940_n.jpg 120826491_660633041540568_4220869826225289438_n.jpg 120827419_659140874736902_8428752994744937868_n.jpg

120832819_1271036516567842_4784700147753403657_n.jpg 120854658_2720239131557475_7569608476527712296_n.jpg 120932304_3510277689009123_8319870729475194789_n.jpg