U ponedjeljak, 7. 9. 2020. godine, u 16 i 30, na gornjem dijelu Starog grada Tešanj upriličeno je otvorenje restauriranih kazamata i redizajn numizmatičke izložbe. Muzej Tešanj je realizovao ovaj događaj u okviru općinskog praznika 9. septembar-dan oslobođenja Tešnja od fašizma. Restauracija kazamata nastala je kao rezultat saradnje Općine Tešanj i Zavoda za zaštitu spomenika kulture FBiH, izvođač radova bila je firma Elez a nadzor ARH studio d.o.o. Prisutnim posjetiocima su se obratili direktorica Muzeja Tešanj Mensura Mujkanović i Načelnik Općine Tešanj Suad Huskić koji je otvorio restaurirane kazamate.

Follow Us

Share This

Radno vrijeme i cijene ulaznica za posjetu Muzeju Tešanj

Radno vrijeme sjedišta Muzeja Tešanj 
(svakim radnim danom od 07:30 do 15:30)

 DEPANDANSI

 -Stari grad Tešanj radno vrijeme u ljetnom periodu/sezoni(april-oktobar)
(svakim danom od 08:00 do 20:00) 
Cijene ulaznica: 
do 30 osoba po 2 KM
grupa preko 30 osoba po 1 KM

 -Eminagića konak radno vrijeme u ljetnom periodu/sezoni(april-oktobar)
(od ponedjeljka do petka od 09 do 17)
(vikendom po pozivu na brojeve 061 538 204 i 061 692 889)
Cijene ulaznica: 
do 30 osoba po 2 KM
grupa preko 30 osoba po 1 KM

 Depandansi u zimskom periodu
Po pozivu (na brojeve 061 538 204 i 061 692 889) svakim danom u periodu od 10:00 do 18:00