Udruženje građana ''Sehara'' Tešanj u saradnji sa JU Muzej Tešanj realizira dio projekta „TECEX - Izvrsnost Tešanjskih Zanata – Škola starih zanata i rukotvorina“. U okviru jednog dijela navedenog projekta planirano je da se u Eminagića konaku realizira praktična obuka 12 učenika osnovnih škola sa područja općine Tešanj iz četiri zanata/izrada rukotvorina: tkanje, keranje, pletenje i drvorezbarstvo. Za svaki zanat predviđeno je 12 časova. Obučavat će ih kvalificirane zanatlije s područja općine Tešanj. Realizacija radionica trajat će do kraja maja 2012. Polovinom maja planirana je za sve učesnike u radionicama edukativna ekskurzija na relaciji Tešanj-Gračanica-Sarajevo-Konjic-Tešanj tokom koje će se posjetiti udruženja zanatlija iz navedenih mjesta sa dugogodišnjom tradicijom očuvanja  određenih zanata. Predstavnici UG Sehara Tešanj, G. Almir Ramić, projekt menadžer i JU Muzej Tešanj, Gđica Mensura Saltagić, kustos muzeja i asistent na projektu ''Škola starih zanata i rukotvorina'' u okviru navedenog projekta 09.04.2012. realizovali su četiri (4) radne posjete Osnovnim školama ''Huso Hodžić'' Tešanj, ''Ferhad-beg'' Jablanica, ''Džemal Bijedić'' Miljanovci i ''Mustafa Mulić'' Šije. Cilj radnih posjeta je prezentacija projekta menadžmentu Osnovnih škola, potencijalnim kandidatima (djeca između 15 i 17 godina) polaznicima/cama praktične obuke u sklopu Škole te njihovim roditeljima.   Nakon prezentacije potpisani su Memorandumi o saradnji/partnerstvu sa svim pomenutim školama, kreirana lista djece koja će aktivno učestvovati na časovima/radionicama u sklopu Škole (4 dječaka i 10 djevojčica), potpisana odobrenja roditelja kojima roditelji daju saglasnost da njihova djeca mogu učestvovati u Školi te dogovoreni određeni tehnički detalji organizacije same praktične obuke odnosno časova/radionica (prevoz, hrana i sl.).      

Follow Us

Share This

Radno vrijeme i cijene ulaznica za posjetu Muzeju Tešanj

Radno vrijeme sjedišta Muzeja Tešanj 
(svakim radnim danom od 07:30 do 15:30)

 DEPANDANSI

 -Stari grad Tešanj radno vrijeme u ljetnom periodu/sezoni(april-oktobar)
(svakim danom od 08:00 do 20:00) 
Cijene ulaznica: 
do 30 osoba po 2 KM
grupa preko 30 osoba po 1 KM

 -Eminagića konak radno vrijeme u ljetnom periodu/sezoni(april-oktobar)
(od ponedjeljka do petka od 09 do 17)
(vikendom po pozivu na brojeve 061 538 204 i 061 692 889)
Cijene ulaznica: 
do 30 osoba po 2 KM
grupa preko 30 osoba po 1 KM

 Depandansi u zimskom periodu
Po pozivu (na brojeve 061 538 204 i 061 692 889) svakim danom u periodu od 10:00 do 18:00