škola starih zanata tešanj 1

U okviru projekta ''Škola starih zanata i rukotvorina'' započela je realizacija radionica/časova iz tkanja, keranja, pletenja i drvorezbarstva a koje se održavaju u objektu Eminagića Konak (Utorak, 10:00 – 11:30h, Grupa 1., 14:30 – 16:00h, Grupa 2.) i (Četvrtak, 11:00 – 12:30h, Grupa 1., 14:30 – 16:00h, Grupa 2.). Na radionicama/časovima, u obje grupe, ima 15 polaznika/ca, od kojih je 10 djevojčica i 5 dječaka. Obuku vrše zanatlije UG ''Sehara'' Tešanj (Nedžad Piro, Esmira Mujčić, Edina Brka, Amir Halilović, Advija Ibrahimkadić i Džehva Garić). 

Djeca i zanatlije će kroz praktičnu obuku raditi na izradi različitih rukotvorina kao što su makate i jambezi u tkanju, priglavke i puloveri u pletenju, miljeji i kere za makate i jambeze u keranju te peškune - sto i stolice u drvorezbarstvu. 
UG ''Sehara'' Tešanj projekat realizuje u partnerstvu sa JU ''Muzej'' Tešanj kao vodećim partnerom te partnerima u obrazovnom sektoru, Osnovnim školama ''Huso Hodžić'' Tešanj, ''Mustafa Mulić'' Šije, ''Džemal Bijedić'' Miljanovci i ''Ferhad – beg'' Jablanica. U toku projekta će se u svakoj od pomenutih osnovnih škola organizovati praktične prezentacije tehnika izrade specifičnih rukotvorina u pomenutim zanatima te prezentacija dokumentarnog filma o tradicionalnim zanatima tešanjskog kraja pod nazivom ''Čuvari tradicije''.

Projekat ''Škola starih zanata i rukotvorina'' se realizuje u sklopu UNDP – ovog projekta ''Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II'' koji finansira Europska unija iz sredstava Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura.
               

Follow Us

Share This

Radno vrijeme i cijene ulaznica za posjetu Muzeju Tešanj

Radno vrijeme sjedišta Muzeja Tešanj 
(svakim radnim danom od 07:30 do 15:30)

 DEPANDANSI

 -Stari grad Tešanj radno vrijeme u ljetnom periodu/sezoni(april-oktobar)
(svakim danom od 08:00 do 20:00) 
Cijene ulaznica: 
do 30 osoba po 2 KM
grupa preko 30 osoba po 1 KM

 -Eminagića konak radno vrijeme u ljetnom periodu/sezoni(april-oktobar)
(od ponedjeljka do petka od 09 do 17)
(vikendom po pozivu na brojeve 061 538 204 i 061 692 889)
Cijene ulaznica: 
do 30 osoba po 2 KM
grupa preko 30 osoba po 1 KM

 Depandansi u zimskom periodu
Po pozivu (na brojeve 061 538 204 i 061 692 889) svakim danom u periodu od 10:00 do 18:00