Opis: Džepni sahat pozlaćen na navijanje na ključ i s pozlaćenim lancem. Marka John Dent London (Engleska). Sadrži 2 vanjska poklopca i trećim unutrašnjim za mehanizam. Vanjski poklopci sa unutrašnje strane su sa graviranim grbom imperije. Emajlirani ciferplat je sa arapskim brojevima (istočna verzija), cvijetnim motivima i napisom TUGROM (carskim pečatom). Lanac je sa visilicom i ključem, a mehanizam sa markom proizvođaca. Druga polovina XIX stoljeća

Follow Us

Share This

Radno vrijeme i cijene ulaznica za posjetu Muzeju Tešanj

Radno vrijeme sjedišta Muzeja Tešanj 
(svakim radnim danom od 07:30 do 15:30)

 DEPANDANSI

 -Stari grad Tešanj radno vrijeme u ljetnom periodu/sezoni(april-oktobar)
(svakim danom od 08:00 do 20:00) 
Cijene ulaznica: 
do 30 osoba po 2 KM
grupa preko 30 osoba po 1 KM

 -Eminagića konak radno vrijeme u ljetnom periodu/sezoni(april-oktobar)
(od ponedjeljka do petka od 09 do 17)
(vikendom po pozivu na brojeve 061 538 204 i 061 692 889)
Cijene ulaznica: 
do 30 osoba po 2 KM
grupa preko 30 osoba po 1 KM

 Depandansi u zimskom periodu
Po pozivu (na brojeve 061 538 204 i 061 692 889) svakim danom u periodu od 10:00 do 18:00

 

Postavka Dizdareva kula

Postavka Eminagića kuća

Postavka Dizdareva kula 2