PRIČA O TEŠNJU
Sinoć, u izložbenom prostoru Biblioteke Tešanj, povodom općinske manifestacije Dan grada Tešnja, otvorena je izložba Muzeja Tešanj, pod naslovom Priča o Tešnju. Autori izložbe Miralem Brkić, akademski grafičar i Jasmin Mandžukić, viši kustos, predstavili su kroz crteže i tekst, na realističan i karikaturalan način najznačajnije događaje, ličnosti i spomenike iz kulturne baštine tešanjskog kraja.
Ovom nesvakidašnjom izložbom autori žele da na osoben način, koristeći zaboravljene povijesne sekvence, približe zavičajnu prošlost Tešnja. Kao što kaže stara poslovica: „Slika govori više od hiljadu riječi“.
Činjenica je da je tešanjska muzejska publika, posebno oni najmlađi, bila ranije uskraćena za ovakav način interpretacije lokalne povijesti. Na sedamnaest panoa priču su hronološkim redom, ispričali dvoje malih junaka, počev od prahistorije na lokalnom tlu, Seobe naroda, Bosanskog srednjovjekovlja i vladarske dinastije Kotromanića i njihove veze sa Tešnjem, sa akcentom na Zlatonosovićima, usorskoj vlastelinskoj porodici, koja je igrala važnu ulogu na bosanskoj političkoj sceni početkom 15. stoljeća. Priča završava sa likom Muse Ćazima Ćatića i njegovim djelom.
Izložba Priča o Tešnju dio je šireg projekta kojim je planirana promocija zabavnika na istu temu, u proljeće naredne godine.
Izložba je realizirana u partnerstvu Muzeja Tešanj i NVO Sehara. Projekat se realizira uz finansijsku podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta.
 

Follow Us

Share This

Radno vrijeme i cijene ulaznica za posjetu Muzeju Tešanj

Radno vrijeme sjedišta Muzeja Tešanj 
(svakim radnim danom od 07:30 do 15:30)

 DEPANDANSI

 -Stari grad Tešanj radno vrijeme u ljetnom periodu/sezoni(april-oktobar)
(svakim danom od 08:00 do 20:00) 
Cijene ulaznica: 
do 30 osoba po 2 KM
grupa preko 30 osoba po 1 KM

 -Eminagića konak radno vrijeme u ljetnom periodu/sezoni(april-oktobar)
(od ponedjeljka do petka od 09 do 17)
(vikendom po pozivu na brojeve 061 538 204 i 061 692 889)
Cijene ulaznica: 
do 30 osoba po 2 KM
grupa preko 30 osoba po 1 KM

 Depandansi u zimskom periodu
Po pozivu (na brojeve 061 538 204 i 061 692 889) svakim danom u periodu od 10:00 do 18:00